Informacije o isporuci i povraćaj robe

Isporuka proizvoda

Svaki Prodavac samostalno određuje sa kojom dostavnom službom sarađuje. Kupac naručene proizvode plaća pouzećem na naznačenu adresu.

 

Način isporuke, kao i sve detalje vezane za istu određuje svaki Prodavac posebno, o čemu obaveštava Kupca, prilikom primanja porudžbine.

 

Svaki Prodavac samostalno određuje rokove isporuke, pri čemu je iste u obavezi saopštiti Kupcu nakon primanja porudžbine od strane projekt menadžera koji upravlja eProdavnicom.

 

U slučaju da dođe do promene roka isporuke ili drugih informacija vezanih za poručene proizvode, Prodavac je u obavezi da o tome odmah obavesti Kupca.

Povraćaj robe

Svaki kupac i/ili korisnik usluga Internet prodavnice u svakom pojedinačnom slučaju zaključenja kupoprodajnog posla sa nekim od partnera Internet prodavnice, zadržava sva prava na zaštitu od eventualnih isporuke robe - artikala nesolidnog ili neodgovarajućeg kvaliteta, kao i kod bilo kojeg drugog kupoprodajnog posla realizovanog na tradicionalan način.

 

Pojednostavljeno rečeno, kupac robe ili korisnik usluga zadržava pravo na isticanje svih prigovora na kvalitet i kvantitet kao u bilo kojem drugom kupoprodajnom poslu, uključujući i pravo na povraćaj robe odnosno zamenu isporučenog artikla neodgovarajućeg kvaliteta.

 

Naime, kao i svaki drugi kupoprodajni posao, tako i kupoprodaja na osnovu informacija pribavljenih u Internet prodavnici, predstavlja polazni osnov za zaključenje posla kupoprodaje sa nekim od partnera Internet prodavnice, za kojega se potencijalni kupac i/ili korisnik usluge samostalno odlučio.

 

Izborom robnog artikla od kupca, s jedne strane, a prodavca kao dobavljača odabranog artikla ili određene usluge, kao davaoca odabrane usluge, s druge strane, nastaje ekskluzivni dvostrani odnos prodavac - kupac odnosno davalac usluge - korisnik usluge, te za sva treća lica taj i takav odnos predstavlja poslovnu tajnu partnera u konkretnom pravnom poslu.

 

Priroda i sadržina toga novouspostavljenog odnosa ostaju tajna za sva treća lica pri čemu Internet prodavnica nije partnerska strana u uspostavljenom poslovnom odnosu prodavac - kupac, nego je samo posrednik koji se angažuje jedino i isključivo u uspostavljanju veze kupac - prodavac, odnosno davalac usluga - korisnik usluga.

Valja naglasiti da se uspostavljanjem relacije prodavac - kupac odnosno davalac usluge - korisnik usluge, uspostavlja istovremeno dužničko-poverilački odnos identičan bilo kojem kupoprodajnom odnosu uspostavljenom u tradicionalnim trgovačkim poslovima iz kojega za strane u tome poslu obostrano proističu obaveze: prodavca, da robu isporuči, odnosno uslugu izvrši, a za kupca odnosno korisnika usluge, da plati primljenu robu odnosno iskorišćenu uslugu.

 

Izjava o statusu Internet prodavnice Poliklinike “Badawi”

 

Poliklinika “Badawi” se ne bavi trgovinom, već samo vrši povezivanje prodavaca i kupaca koji žele da prodaju svoje robe i/ili usluge.

 

Svi uspostavljeni poslovni odnosi zasnovani na postignutim sporazumima na relaciji prodavac - kupac odnosno davalac usluge - korisnik usluge, su stvari koje se tiču samo i isključivo strana u tom dogovoru i za polikliniku “Badawi” njihov međusobni posao je “tuđi posao”.

 

Poliklinika “Badawi” otuda kao posrednik, ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju eventualnih međusobnih nesporazuma u tim ili pri takvim dvostrano dogovorenim poslovima.

 

Poliklinika “Badawi” prema tome, ne može da bude ni medijator u razrešenju eventualno spornih situacija i odnosa jer se sporne situacije, shodno opštim pravilima poslovanja prihvaćenim izjavom o pristupanju partnera koji prihvata posredovanje Internet prodavnice “Badawi”, razreševaju isključivo uz poštovanje pravnih pravila definisanih pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.

Powered by OpenCart
Internet prodavnica Poliklinike Badawi © 2019