Polisa privatnosti

Zaštita ličnih podataka

Svakom kupcu i/ili korisniku usluga jemči se puna zaštita njegove privatnosti, kako u pogledu njegovoga identiteta, tako i u vezi svake pojedinačne narudžbe i vrste naručene robe ili bilo kojeg drugog individualnog podatka u vezi svakog pojedinačnog posla kupoprodaje. Naime, svaki partner Internet prodavnice prilikom pristupanja Internet prodavnici izričito se obavezuje na apsolutnu poverljivost u raspolaganju podacima svih korisnika usluga Internet prodavnice sa kojima ovim putem uspostavi kontakt utoliko što kontakti uvek ostaju isključivo dvostrani odnosno u relaciji jedan prodavac - jedan kupac. Uprošćeno rečeno, drugi prodavac nema bilo kakva znanja, niti može dobiti bilo kakve podatke o kupcu prvog prodavca, sa kojim nije uspostavio i lični odnosno neposredan kontakt.

 

Prema tome, zaštita podataka o ličnosti potencijalnih kupaca i/ili korisnika usluga Internet prodavnice, predstavlja vrhovni prioritet i obavezu svakog partnera Internet prodavnice, a istovremeno je i krucijalni uslov očuvanja statusa partnera Internet prodavnice.

Sakupljanje i obrada ličnih podataka

Poliklinika Badawi ne sakuplja i ne obrađuje Vaše lične podatke, osim ako niste dali dozvolu naručivanjem proizvoda sa eProdavnice, prijavom na newsletter sistem ili učestvovanjem u akcijama, nagradnim igrama, drugim događajima, unapređenjem korištenja sistema i zadovoljstva korisnika, kao i učešćem na raznim anketama i sličnim akcijama.

Korišćenje i odavanje ličnih podataka

Poliklinika Badawi Vaše lične podatke koristi samo radi administracije porudžbina na eProdavnici, kao i za komunikaciju sa Vama, ako za time postoji potreba. Pristup Vašim ličnim i kontakt podacima ima Poliklinika Badawi kao vlasnik eProdavnice i Prodavci kod kojih ste poručili proizvode i//ili usluge, da bi isti mogli da Vam se dostave. Svim drugim licima Vaše lične i kontakt podatke nećemo odavati, osim ako zakon ne nalaže drugačije. Svi prodavci su upoznati sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

 

Zaposleni u Poliklinici Badawi su obavezni poštovati poverljivost Vaših podataka i podležu sporazumu o otkrivanju ličnih podataka. To se odnosi i na Prodavce.

Sloboda izbora

Sve lične informacije koje dajete Poliklinici Badawi kontrolišete samostalno. U slučaju da ste dali dozvolu za upotrebu Vaših ličnih podataka, a želite da je povučete, pošaljite mail na adresu: prodavnica@badawisu.com i Vaši podaci će biti odjavljeni sa sistema (navedite detalje da se odjava može uraditi validno.

 

U slučaju da je došlo do promene Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas o promenama obavestite putem maila na adresu: prodavnica@badawi-su.com.

Automatski prikupljeni podaci (ovi podaci nisu lični)

Prilikom posete eProdavnice automatski se beleže određeni opšti podaci (podaci koji nisu lični): koji Internet pretraživač koristite, posete, prosečno vreme na eProdavnici, koje stranice gledate i slično), pri čemu se navedene informacije koriste da bi se unapredio postojeći sistem. Podaci se ne ustupaju trećim licima, osim ako zakon drugačije nalaže.

Cookies

Cookies su mali fajlovi koji se privremeno čuvaju na Vašem disku, tako da Vas eProdavnica prepozna prilikom sledeće posete.

Sigurnost podataka

Poliklinika Badawi preduzima mere sigurnosti ličnih podataka. Međutim, ukoliko zbog više sile (npr. hakerski napadi) dođe do zloupotrebe Vaših podataka, Poliklinika Badawi ne snosi nikakvu odgovornost. Poliklinika Badawi preduzima sve mere da Vaši podaci budu bezbedni, ali ne može da utiče na eventualne zlonamerne radnje trećih lica, kao što su hakerski napadi.

Maloletni korisnici

Maloletnici ne smeju ostavljati lične podatke na eProdavnici bez dozvole roditelja ili staratelja. Poliklinika Badawi zahteva da maloletnici ne učestvuju u poslovnim aktivnostima na eProdavnici, bez saglasnosti roditelja ili staratelja. Ako i pored toga dođe do ostavljanja ličnih podataka maloletnika, bez saglasnosti roditelja ili staratelja, molimo iste da nas kontaktiraju, da podatke uklonimo sa sistema.

Veze prema drugim Internet stranicama

Ova izjava o zaštiti ličnih podataka se odnosi na sve Internet stranice Poliklinike Badawi, kao i na newsletter sistem Poliklinike Badawi (HealthLetter). Internet sistemi Poliklinike Badawi mogu sadržavati linkove ka drugim sajtovima, koji nisu u vlasništvu Poliklinike Badawi i na njih se ne odnosi ova izjava o zaštiti ličnih podataka. Preporučujemo da na svakom drugom sistemu koji sakuplja lične podatke, pročitate izjavu o zaštiti ličnih podataka.

Pravo na informacije

U svakom trenutku možete zatražiti koji su Vaši podaci prikupljeni na našem sistemu, slanjem maila na adresu: prodavnica@badawi-su.com.

Promene

Poliklinika Badawi u svakom trenutku može promeniti izjavu o zaštiti ličnih podataka, pri čemu će se promena objaviti na ovoj stranici.

Platne kartice

eProdavnica ne koristi sisteme za plaćanje karticama, već je plaćanje proizvoda i/ili usluga isključivo pouzećem.

 

Izjava o statusu Internet prodavnice Poliklinike “Badawi”

 

Poliklinika “Badawi” se ne bavi trgovinom, već samo vrši povezivanje prodavaca i kupaca koji žele da prodaju svoje robe i/ili usluge.

 

Svi uspostavljeni poslovni odnosi zasnovani na postignutim sporazumima na relaciji prodavac - kupac odnosno davalac usluge - korisnik usluge, su stvari koje se tiču samo i isključivo strana u tom dogovoru i za polikliniku “Badawi” njihov međusobni posao je “tuđi posao”.

 

Poliklinika “Badawi” otuda kao posrednik, ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju eventualnih međusobnih nesporazuma u tim ili pri takvim dvostrano dogovorenim poslovima.

 

Poliklinika “Badawi” prema tome, ne može da bude ni medijator u razrešenju eventualno spornih situacija i odnosa jer se sporne situacije, shodno opštim pravilima poslovanja prihvaćenim izjavom o pristupanju partnera koji prihvata posredovanje Internet prodavnice “Badawi”, razreševaju isključivo uz poštovanje pravnih pravila definisanih pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.

Powered by OpenCart
Internet prodavnica Poliklinike Badawi © 2019